Vánoční vystoupení družiny

23.12.2017,

V předvánočním čase jsme si do školy pozvali rodiče našich ,,družinových“ dětí na vánoční vystoupení.
Sešli jsme se v hojném počtu 18.12. ve školní jídelně. Jednotlivá oddělení, i zájmový kroužek Flétny,
postupně rodičům ukázala co všechno se děti v družině naučily. Slyšeli jsme tak spoustu krásných
básniček, písniček a vánočních koled. Na závěr jsme si společně zazpívali oblíbené Vánoce,vánoce
přicházejí. Už se na ně moc těšíme.

Co nás čeká
  1. Hlavní prázdniny

    30.6. - 2.9.