Volby do školské rady

5.1.2016,

Ředitelka školy – Základní škola U Krčského lesa dle volebního řádu pro volby do školské rady

vyhlašuje

doplňovací volby do školské rady za člena školské rady z řad zákonných zástupců dle volebního řádu ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-332/2005, ze dne 26. 4. 2005.

Tímto žádáme zákonné zástupce žáků o zvážení případné kandidatury a účasti ve volbách do školské rady.

Případné zájemce o členství ve školské radě registruje do 31. 12. 2015 přípravný výbor ve složení: Mgr. Vladimíra Růžičková, předsedkyně ŠR, Ing. Marie Kleinová, členka ŠR zvolená za zákonné zástupce a Mgr. Marcela Katrušáková, třídní učitelka 1. C.

Volby proběhnou 12.1.2016 v průběhu třídních schůzek.

Kandidátem rodičů je pan Petr Král.

Narodil se v roce 1981. Pracuje u záchranné služby – ambulance Meditrans . Ve školské radě zastupuje rodiče od 8. 1. 2012. V naší škole má dceru ve 4.C .

Co nás čeká
  1. Ředitelské volno

    22.12.
  2. Vánoční prázdniny

    23.12.2021 - 2.1.2022
  3. Pedagogická rada

    24.1.2022 v 14:00 - 16:30