Vyhlášení voleb do školské rady

5.11.2018,

Ředitelka školy – Základní škola U Krčského lesa dle volebního řádu pro volby do školské rady

vyhlašuje:

volby do školské rady za členy školské rady z řad zákonných zástupců dle volebního řádu
ve smyslu usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-332/2005, ze dne 26. 4. 2005.
Tímto žádáme zákonné zástupce žáků o zvážení případné kandidatury a účasti ve volbách do školské
rady.
Případné zájemce o členství ve školské radě registruje do 12. 12 .2018 přípravný výbor ve složení:
Pavla Koubková, Vladimíra Vondráková, Ing. Petr Tuček. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školy.
Seznam kandidátů bude zveřejněn 9. 1. 2019.
Volby proběhnou 15. 1. 2019 v průběhu třídních schůzek.

Co nás čeká
  1. Pedagogická rada

    24.4. v 14:00 - 16:00
  2. Státní svátek

    1.5.
  3. Státní svátek

    8.5.