Zadání práce pro domácí práci po dobu uzavření školy

11.3.2020,

Na základě mimořádného opatření škola zvolila zadávání domácí práce žákům prostřednictvím webových stránek. Učivo k opakování nebo prostudování bude zadáváno v časovém intervalu dvou dnů. 
Učitelé budou pro případné dotazy k dispozici na svých e-mailových adresách.

V případě zájmu je možné na základě žádosti rodičů založit žákům email ve formátu jmeno.prijmeni@zsukrcskeholesa.cz, Ten mohou žáci, kteří nemají vlastní email, použít ke komunikaci s učiteli tak, aby nemuseli používat email rodičů. Žádosti o zřízení takového „školního“ emailu směřujte na miroslav.vodicka@zsukrcskeholesa.cz.

Webové stránky se zadáním práce najdete tady.