Informace k organizaci výuky

9.10.2020,

Zajištění výuky od 12. 10. do 16. 10. 2020

Žáci 2. stupně se vystřídají v prezenční a distanční výuce podle platného rozvrhu.

Prezenční výuka ve škole

Třídy: 6. A,C; 7. A; 8. A,B; 9. A

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu za dodržení všech nařízených opatření.

 

Distanční výuka on-line

Třídy :  6. B; 7. B, 8. C; 9. B; 9. C

Žáci se budou vzdělávat formou domácí přípravy podle stávajícího rozvrhu, bez výchovných předmětů. Výuka bude probíhat zadáváním přes www stránky školy a on-line konzultacemi.

Provoz školní jídelny v době distanční výuky:

Žákům budou hromadně odhlášené obědy.

Pokud si žák bude mít zájem přijít na oběd, musí si jej den předem přihlásit a oběd mu bude vydán ve školní jídelně v čase od 14:00 do 14:30 hodin. Na pozdější příchod nebude brán zřetel.