Zdravící den

10.12.2018,

V pátek 30. listopadu 2018 proběhl Zdravící den zaměřený na posílení mezilidských vztahů prostřednictvím milých pozdravů na naší škole.

Pozdrav vznikl jako projev úcty, dobrých úmyslů a přátelství. Hezky pozdravit je základem slušného chování. Ne všichni to však vždy zcela dodržují, a proto jsme dbali na to, aby se všichni mezi sebou řádně zdravili.

Třída 6. B navíc připravila speciální fotokoutek, u něhož se žáci mohli vyfotit. Připravená byla i tzv. zdravítka a další zajímavé rekvizity, které dané fotografie vtipně doplnily.

Tato celoškolní akce měla za cíl ještě více stmelit žáky i učitele, což se rozhodně povedlo. Zdravící den jsme si užili.

Co nás čeká
  1. Lyžařský kurz

    19.1. v 9:00 - 26.1. v 12:00
  2. Pedagogická rada

    28.1. v 14:00 - 17:00
  3. Vysvědčení

    31.1. v 0:00