Zkrácení výuky, změny v testování

28.1.2022,

V pondělí 31. 1. vydáváme vysvědčení. Výuka bude zkrácena takto:

5ABC do 11,30   

4BC do 11,40

1ABC, 2ABC, 3AB do 11,45

3C,4A do 12,15

6ABC do 12,20

7ABC do 12,30

8AB, 9ABC do 12,40

Od pondělí 31. 1. se netestují žáci, kteří měli pozitivní PCR test před méně než 30 dny.

K tomu potřebujeme, abyste výsledek takového testu doložili třídnímu učiteli.