Okénko psychologa

 • Komunikace

  Nejzákladnější dovednost, kterou potřebujeme celý svůj život.

  Víš, co znamená komunikovat?

  Komunikace je sdílení informací, pocitů, postojů, názorů….apod.

  Pokud probíhá mezi dvěma jedinci, je jeden vysílač (posílá informaci) a druhý přijímač (přijímá informaci).

  V tomto procesu je celá řada proměnných na obou stranách – vysílače i přijímače, a proto vzniká spousta nedorozumění. A to i v případě, kdy hovoříme stejným jazykem.

  Přijímač si filtruje přijímanou informaci přes sebe sama, své zkušenosti, své názory a pohledy na svět a často porozumí vysílané informaci poněkud jinak, než myslel vysílač.

  Je třeba tedy na toto myslet a vždy udělat maximum pro vzájemné porozumění.

  Např. zřetelně vyslovuji, mluvím dostatečně nahlas, ověřuji si, zda jsem správně pochopil.

   

   

  Komunikace vždy probíhá v několika aspektech.

  KOMUNIKACI rozdělujeme na:

  • Verbální (slovní)
  • Neverbální (řeč těla – oční kontakt, držení těla, postoje, doteky, vzdálenosti, ale i prostředí a výrobky…)

  • Charakteristiky hlasu a řeči (paralingvistika)
  • Naslouchání
  • Umění klást otázky
  • Ticho

  Komunikace II

Co nás čeká
 1. Mikulášská nadílka

  5.12.
 2. Vánoční jarmark a dílny

  15.12. v 16:00 - 18:00
 3. Vánoční prázdniny

  23.12.2022 - 2.1.2023