Informace v ukrajinštině

  1. Vzdělávací systém v ČR / Система навчання в ЧР
  • další informace o vzdělávacím systému v České republice naleznete na stránkách:
  • додаткові інформації про навчальну систему в Чеській Республіці знайдете на сторінках:
  • školský zákon ve znění účinném ode dne 1. 2. 2022 /закон про освіту, що діє від 1.2.2022

   

  1. Zápis do ZŠ U Krčského lesa / Запис в ЗОШ U Krčského lesa

   

  • na stránkách NPI ČR jsou dále k dispozici dokumenty:
  • на сайті НПІ ЧР Вам доступні документи:
   • žádost o přijetí: ČJ/UK (ostatní překlady nejsou k dispozici)
   • заяви про запис в ЗОШ
   • žádost o odklad povinné školní docházky: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
   • заява про відстроску обов’язкового відвідування школи

   

  1. Informace pro rodiče žáků prvních ročníků /Інформація для батьків учнів першого класу

   

  1. Organizace školního roku / Організація навчального року
  • harmonogramy školního roku 2022/2023 a následných let naleznete na webových stránkách MŠMT
  • розклад навчального року 2022/2023 а подальших років знайдете на веб-сайті Міністерства освіти, молоді та спорту (MŠMT)

   

  1. Práva a povinnosti žáků / Права та обов’язки учнів
  2. Práva a povinnosti zákonných zástupců (rodičů) / Права та обов’язки законних представників (батьків)
  • další informace o právech a povinnostech žáků a rodičů naleznete na stránkách organizace META: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA, další jazyky zde
  • додаткова інформація про права та обов’язки учнів та батьків знайдете на сторінках організації МЕТА

   

  1. Komunikace se školou / Комунікація зі школою
  2. Jazyková příprava a podpora pro žáky s odlišným mateřským jazykem / Мовна підготовка та підтримка для учнів з іншою рідною мовою
  • Dokument Jak může být podpořeno vaše dítě ve vzdělávání? organizace META vysvětluje možnosti podpory podle §16 školského zákona: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA.

  pozn. Dokument je z roku 2017, neobsahuje tedy ještě změny v systému jazykové podpory žáků-cizinců podle § 20 zákona, které vstoupily v platnost v roce 2021.

  • Документ, яку підтримку може отримати Ваша дитина під час навчання? Організація МЕТА пояснює можливості підтримки учнів за 16 закону про освіту:

  Примітка: Документ опубліковано в 2017 році, а тому не включає в себе зміни в системі мовної підтримки учнів-іноземців за §20 закону, що почав діяти в році 2021.

  • Praktický rádce organizace META obsahuje další informace o podpůrných opatřeních (podle §16 školského zákona): ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
  • Практичні поради організації МЕТА, що вміщає в собі додаткову інформацію щодо заходів підтримки ( згідно з §16 закону про освіту)

   

  1. Praktické informace /Практичні інформації
  • Další informace o rozvrhu hodin, včetně seznamu předmětových zkratek, naleznete v dokumentu organizace META Výuka a rozvrh hodin: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
  • Додаткові інформації щодо шкільного розкладу, виключно зі скороченням назв шкільних предметів, знайдете в документі організації МЕТА Навчання та шкільний розклад
  • Organizace CIC zveřejnila na svých stránkách praktické informace určené rodičům nově příchozích dětí: CZ , EN, RU, VIET, ES
  • Організація СІС на своїх веб сторінках оприлюднила практичні інформації для батьків нових учнів:
  • Slovníček základních pojmů organizace META: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
  • Словник головних назв організації МЕТА

   

  1. Hodnocení prospěchu (klasifikace) / Оцінювання успішності (класифікація)
  • Praktický rádce organizace META obsahuje další informace o:
  • Практичні поради організації МЕТА включає в собі наступні інформації про
   • hodnocení prospěchu žáka/žáka-cizince: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/MN, ČJ/VIET, ČJ/UA
   • Оцінка успішності учнів/ учнів-іноземців
   • opravných zkouškách, opakování ročníku: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/MN, ČJ/VIET, ČJ/UA (není k dispozici)
   • Додатковий іспит, у випадку якщо не успішно складений або пропущений головний іспит, залишення учня на повторення програми поточного класу
  • Další informace o klasifikaci naleznete na stránkách organizace META: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/MN, ČJ/VIET, ČJ/UA
  • Додаткову інформацію про класифікацію знайдете на веб-сайті організації МЕТА:
  • NPI ČR poskytuje na svých stránkách přeložený klasifikační řád? ČJ, AJ, RU, MN, VIET, UA
  • Народний педагогічний інститут (НПІ) ЧР надає на своєму сайті перекладений порядок та вимоги щодо класифікації
  1. Školní poradenské centrum ZŠ U Krčského lesa / Шкільний консультаційний центр ЗОШ U Krčského lesa
  • Praktický rádce organizace META obsahuje obecné informace o školských poradenských zařízeních: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
  • Практичні поради організації МЕТА включає в собі загальні інформації про шкільні консультаційні центри

   

  1. Školní jídelna / Шкільна їдальня

   

  1. Školní družina a kroužky /Шкільна група продовженого дня та гуртки
  • Praktický rádce organizace META obsahuje obecné informace o volnočasových aktivitách a kroužcích: ČJ/AJ, ČJ/RU, ČJ/VIET, ČJ/MN, ČJ/UA
  • Практичні поради організації МЕТА включає в себе загальні інформації щодо позакласної діяльності та гуртках

   

  1. Distanční výuka / Дистанційна освіта
  2. Použití webové aplikace Bakaláři / Використання аплікації Bakaláři

   

  1. Doporučení k procvičování češtiny / Поради щодо тренування чеської мови
  • Překladové slovníčky pro různé předměty jsou k dispozici na cz. v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině.
  • Словники для різних предметів доступні на inkluzivniskola.cz українською, російською, в’єтнамською та англійською.

   

  Střední školy / Середні школи

  • Praktický rádce organizace META obsahuje informace o:
  • Практичні поради організації МЕТА включає в себе інформації про:

   

  Naše škola spolupracuje se Sdružením pro integraci a migraci, o.p.s. v rámci projektu Učíme se spolu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002107, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Co nás čeká
 1. Třídní schůzky

  26.3. v 17:00 - 18:00
 2. Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky

  28.3. - 1.4.
 3. Zápisy do prvních tříd

  10.4. v 14:00 - 11.4. v 18:00