Korálkování

Kroužek korálkování vede paní Záveská. U ní se také můžete zaregistrovat na emailu

m.zaveska@asgroup.cz

korálkování17

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:30 - 18:30
  2. Noc s Andersenem (I. stupeň)

    29.3. v 18:00 - 30.3. v 8:00
  3. Zápis dětí do prvních tříd

    3.4. - 4.4.