Škola.

ZÁKLADY 3D MODELOVÁNÍ A 3D TISKU
 
Děti se v osmičlenné skupince naučí v rámci jednoho školního roku (12 lekcí) vyhledávat, upravovat a tvořit 3D digitální modely, převádět je do pokynů pro 3D tiskárnu a obsluhovat tiskárnu – vyrábět 3D předměty. Dále se naučí postprocessing a pořizovat a číst jednoduché technické výkresy.
Kroužek je určen pro trpělivé ukázněné žáky 4. – 9. tříd, začátečníky, s opravdovým zájmem. Na kroužku bude zapotřebí „železný“ zadek; kroužek z povahy věci není vhodný pro tzv. děti z hadích ocásků (děti neklidné, netrpělivé).
 
Bude probíhat 1x za 14 dní dvouhodinovka (2x 45 min.), pondělí 14-15,30 h. V případě většího zájmu budou otevřeny 2 běhy – 2 skupiny, mladší / starší žáci.
 
Cena je 1000 Kč za pololetí (6 dvouhodinových lekcí), vč. učebních a tiskových materiálů (filamentů).
 
Více viz https://ucitel-slouka.webnode.cz/krouzky/ , příp. nástěnka u jídelny, pavilon A. 
 
Internetová přihláška je zde
Co nás čeká
  1. Pedagogická rada

    24.4. v 14:00 - 16:00
  2. Státní svátek

    1.5.
  3. Státní svátek

    8.5.