Škola

 

Kroužky nabízené školou

Kroužek Ročník Den Čas Začátek Vyučující Cena za pololetí
Hra na sopránovou zobcovou flétnu 1. stupeň pondělí 13:00 – 14:00 5.10 pí. uč. Kobanová 600,-
Klub zábavné logiky a deskových her 3. až 9. třída pondělí 14:00-15:30   pí. uč. Vlachová p. uč. Vodička 0,-
Jóga pro děti 1. až 5. ročník úterý 13:00 – 14:00 29.9 pí. uč. Kobanová 600,-
Minipřípravka volejbal 1. až 5. ročník úterý 13:35 – 14:30 29.9 pí. uč. Zenklová 600,-
Minipřípravka volejbal 1. až 5. ročník čtvrtek 14:30 – 15:30  1. 10. pí. uč. Zenklová 600,-

Přihláška na kroužky je zde.

V případě, že nemůžete vyplnit přihlášku elektronicky, můžete přihláš v papírové podobě poslat prostřednictvím třídní učitelky k rukám p. uč. Vodičky.

Přihláška musí obsahovat nadpis přihláška na školní kroužek, jméno a příjmení dítěte, třídu, a název kroužku, na který dítě hlásíte.

Podmínky kroužků:

1) Daný kroužek bude otevřen při přihlášení alespoň 10 zájemců- otevřené kroužky budou vyvěšeny na
www stránkách školy a na dveřích ve vchodu do budovy školy.
2) Cena je za pololetí – představuje 12 lekcí (případně 6 dvouhodinových apod.). Z kroužku je možné se
odhlásit až v pololetí – při předčasném odhlášení nebude částka za kroužek vracena.
3) Kroužky začínají od 29. 9. 2020. Lektoři si budou děti vyzvedávat u hlavního vchodu a v jednotlivých
odděleních ŠD, kam je budou po kroužku i vracet.
4) Platbu za kroužky provádějte až po informaci o otevření kroužků na účet školy číslo737 233 49 / 0800,
kde poslední dvojčíslí variabilního symbolu bude 05 (např. 11023205)
Přihlášku odevzdejte nejpozději 21. 9. 2020.