Škola

26.9.2018

Vážení rodiče,

v prvním pololetí školního roku 2018/2019 se z důvodu malého zájmu nebude otevírat Čtenářský klub (středa 13:45 – 15:15). 

Ostatní kroužky, tedy Klub zábavné logiky a základy programování, Výtvarný kroužek a Přírodovědně zeměpisný kroužek se otevírat budou a přijati byli všichni žáci, kteří se přihlásili elektronicky nebo prostřednictvím papírové přihlášky. O této skutečnosti budou děti informovány vedoucími kroužků.

 

5.6.2018

Škola bude otevírat tyto kroužky. 

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou
  pro koho kdy vede cena poznámka
Klub zábavné logiky a základy programování 3.-9.ročník pondělí 14:00-15:30 pí.uč.Bernatíková p. uč. Vodička 0,-  
Výtvarný kroužek 1.-5.ročník úterý 13:45-14:45 pí. uč. Mohoritová  500,-  
čtenářský klub 4. a 5. ročník středa 13:45-15:15 pí. uč. Feytlová 0,-  
Přírodovědně zeměpisný kroužek 6.-7.ročník středa 14:00-18:00 pí. uč. Hrbková  300,- 1 x měsíčně

 

Přihláška na školní kroužky je zde.:

Co nás čeká
  1. Vysvědčení

    28.6. v 8:00 - 9:00
  2. Začátek školního roku

    2.9. v 8:00 - 9:00