Výtvarný kroužek

Určeno pro: 5.-7. ročník
Kapacita: 15 dětí
Anotace: Kroužek je pro určen pro děti 5-7 třídy. V rámci kroužku VV se děti seznámí s různorodou
škálou výtvarných technik. Při své tvorbě budou vycházet z vlastních kreativních nápadů, ale také z
nejznámějších světových výtvarných stylů. Dále se naučí základy prostorového vnímání, proporce
postavy, obličeje, zvířat, přírodních zákonitostí.
Lektor(ka): Tereza Ronovská
Čas: pondělí od 14:00 do 15:30 hod
Místo konání: učebna výtvarné výchovy
Délka kroužku: 90 minut
Cena: 750,- Kč

V ceně proužku nejsou výtvarné materiály.

Přihláška na kroužek je zde..

Co nás čeká
  1. Třídní schůzky

    26.3. v 17:00 - 18:00
  2. Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky

    28.3. - 1.4.
  3. Zápisy do prvních tříd

    10.4. v 14:00 - 11.4. v 18:00