Zápis

 • Výsledky zápisu pro školní rok 2018-2019

  Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, rozhodla svou ředitelkou školy podle ustanoveni § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řåd, v platném znění, následovně:

 • Registrační číslo
  Z1801 Přijat
  Z1802 Přijat
  Z1804 Přijat
  Z1805 Přijat
  Z1806 Přijat
  Z1807 Přijat
  Z1808 Přijat
  Z1809 přijat
  Z1810 Přijat
  Z1811 přijat
  Z1812 Přijat
  Z1813 Přijat
  Z1814 Přijat
  Z1815 Přijat
  Z1816 přijat
  Z1817 přijat
  Z1818 přijat
  Z1819 Přijat
  Z1820 Přijat
  Z1822 Přijat
  Z1823 přijat
  Z1824 Přijat
  Z1825 přijat
  Z1826 přijat
  Z1829 Přijat
  Z1830 Přijat
  Z1831 přijat
  Z1832 Přijat
  Z1833 přijat
  Z1834 Přijat
  Z1835 Přijat
 • Registrační číslo
  Z1836 Přijat
  Z1837 Přijat
  Z1838 Přijat
  Z1839 Přijat
  Z1840 Přijat
  Z1841 Přijat
  Z1842 Přijat
  Z1843 přijat
  Z1844 Přijat
  Z1845 přijat
  Z1846 Přijat
  Z1847 Přijat
  Z1849 Přijat
  Z1851 Přijat
  Z1852 přijat
  Z1853 přijat
  Z1854 přijat
  Z1855 Přijat
  Z1856 Přijat
  Z1857 Přijat
  Z1858 přijat
  Z1859 Přijat
  Z1860 přijat
  Z1861 přijat
  Z1862 Přijat
  Z1863 Přijat
  Z1864 přijat
  Z1865 Přijat
  Z1866 přijat
  Z1867 Přijat
  Z1868 Přijat
 • Registrační číslo
  Z1869 Přijat
  Z1870 Přijat
  Z1872 Přijat
  Z1873 Přijat
  Z1875 Přijat
  Z1876 Přijat
  Z1877 Přijat
  Z1878 přijat
  Z1879 Přijat
  Z1882 přijat
  Z1883 Přijat
  Z1884 Přijat
  Z1886 Přijat
  Z1888 Přijat
  Z1889 přijat
  Z1890 přijat
  Z1891 přijat
  Z1892 Přijat
  Z1893 Přijat
  Z1894 Přijat
  Z1895 přijat
  Z1896 Přijat
  Z1897 přijat
  Z1898 přijat
  Z1899 Přijat
  Z18100 Přijat
  Z18101 přijat
  Z18103 Přijat
  Z18104 přijat
  Z18105 Přijat
 • Registrační čísla jsou uvedena včetně odkladů a těch, kteří se hlásí na více škol.

  Pokud jste byli u zápisu i v jiné škole a vaše dítě k nám nenastoupí ,jste povinní nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení.

  Zákonným zástupcům přijatých žáků připomínáme první třídní schůzku 15. května 2018 od 17.00 hodin

Co nás čeká
 1. Podzimní prázdniny

  29.10. - 30.10.
 2. Pohovory s rodiči

  13.11. v 16:00 - 18:00
 3. Pedagogická rada

  21.11. v 14:00 - 16:00