Zápis

 •  

  Zápis do 1.tříd pro školní rok 2022/2023

  2022/2023
  1. A 1. B 1. C
  Mgr. Martina Kulišová Mgr. Iva Mistrová Mgr. Ema Noemi Kobanová
       
  Blažek David Dvořák Dominik Dang Duy Hieu
  Dang Ha My Holubová Emma Ditrichová Ema
  Faměrová Klára Chomát Viktor Evbayowieru Richie Odosa
  Hevorkyan David Kárász Vilém Giap Gia Hoang
  Horáková Julie Menšík David Hyklová Anežka
  Jáchym Oliver Nguyen Ha Chau Chalupová Nikola
  Jelínková Tereza Nguyen Thanh Son Jeřábek Tobiáš
  Král Petr Nohýnek Adam Kacsmár Jurij
  Kroupa Jan Ondrejátová Renata Kamenářová Tereza
  Magometa Ilona Pado Vladimír Kazárová Alena
  Mžourková Karolína Panchenko Alisa Klímová Tereza
  Nežatická Kateřina Pohliad Yuliia Kodetová Emílie
  Pajuelo Martin Růžková Zita Kořínek Jan
  Pánek Šimon Rychlý Sebastian Kratochvílová Amélia
  Pánková Sofie Sedlmajerová Nella Krichová Dominika
  Pítr Jiří Steppan Jiří Le Bao Minh
  Staněk Šimon Suková Sabina Makarenko Darja
  Šindelář Ondřej Svetlíková Oľga Manhart Matyáš
  Školová Kateřina Šamalová Eliška Motyčka Michal
  Štěpánková Annabella Dominika Šmejkal Kristián Parma Dominik
  Šťovíčková Kristýna Štang Metoděj Pleshynets Anisa
  Tima Antonín Voříšková Veronika Pompura Félix Peter
  Vasileva Anastasia Vovčok Michal Slavík Pavel
  Veverka Miroslav Aleš Zhang Ruixue Švecová Rozálie
  Zhu Yuxin Vinnik Prokhor Vyzhak Olesia
  Orlenko Arina    

   

   

  Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

  Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, proběhne na naší škole 15. června 2022 od 14:00 do 15:30hodin.

  K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2015 – 31.8.2016

  S sebou:

  1. rodný list dítěte (přeložený do českého jazyka)

  2. cestovní pas dítěte s doložkou „strpění“

  3. cestovní pas zákonného zástupce 

  4. doklad o bydlišti ve spádové oblasti školy

  Víc informací je zde.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení
  • Identifikační číslo– každému dítěti je přiděleno identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 3. května 2022 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 4. května 2022.  Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného  rozhovoru paní učitelky  s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15minut
 • Přijetí

  Od 7. 3. 2022 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace a zároveň si rezervuje datum a čas zápisu. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte a formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad. V případě žádosti o přijetí, zákonný zástupce formulář doplní, vytiskne, podepíše a přinese k samotnému zápisu do školy. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 24. května 2022 v 17:00 hodin ve školní jídelně
 • Odklad

  Od 7. 3. 2022 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte,  formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad.

  • V případě, že zákonní zástupci mají požadované přílohy (vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny) vyplní pouze žádost o odklad, vytiskne, podepíše a přinese spolu s přílohami k samotnému zápisu do školy ve dnech zápisu tj. 5.- 6. 4. 2022. Pokud má zákonný zástupce všechny dokumenty k vyřízení odkladu v den zápisu, není potřeba vyplňovat žádost o přijetí, časovou registraci, dítě nemusí být přítomno.
  • V případě, že Vám nějaký dokument chybí, je zapotřebí vyplnit žádost o odklad i žádost o přijetí a dostavit se k zápisu viz. Přijetí. Odklad bude vystaven po dodání všech potřebných dokumentů nejpozději však do 30. 4. 2022. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

      Doporučujeme všem zákonným zástupcům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení u zápisu! Rozhodnutí o odkladu si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy.

  Zástupkyně ředitele dané zákonné zástupce osloví telefonicky a domluví jednotlivé termíny k předání.

 • Kritéria přijetí

  Pro školní rok 2022/2023 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4,  v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu,  jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

 • Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde 

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf

Co nás čeká
 1. Mikulášská nadílka

  5.12.
 2. Vánoční jarmark a dílny

  15.12. v 16:00 - 18:00
 3. Vánoční prázdniny

  23.12.2022 - 2.1.2023