Zápis

 • Zápis do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

  Zápis do 1.tříd se koná na naší škole ve dnech

  1. a 2. dubna 2020 

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad: (tyto informace jsou zatím pouze informativní a může dojít k jejich změnám)

  • K zápisu na školní rok 2020/2021 se dostaví děti narozené 1.9.2013 – 31.8.2014

  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení

  • Identifikační číslo– každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části ( žádost, kontrola údajů), cca 20minut

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v květnu 2020

  • Odklad povinné školní docházky– rodiče, kteří žádají o odklad se musí k zápisu dostavit s dítětem. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař a ped. psychologická poradna) je nutno doručit škole v den zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2020.  Z důvodu posunu termínu zápisu doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení  u zápisu!

  • Děti, kterým byl pro školní rok 2019/20 povolen odklad školní docházky se opětovně dostaví k zápisu 1. nebo 2. dubna 2020 s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

  Pro školní rok 2019/2020 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

   1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu

   2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)

   3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4, v případě cizinců místo pobytu

   4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

   5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu

   6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde

  Žádost o přijetí.docx

  Žádost o přijetí.pdf

  Žádost o odklad.docx

  Žádost o odklad.pdf

Co nás čeká
 1. Vysvědčení

  30.1. v 11:00 - 13:00
 2. Pololetní prázdniny

  31.1.
 3. Jarní prázdniny

  17.2. - 21.2.