Zápis

 • Zápis do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

  Zápis do 1.tříd se koná na naší škole ve dnech

  3. a 4. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hod.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Rozdělení žáků do tříd

 • 1.A Mgr. Martina Kulišová

  Z19102
  Z1944
  Z1993
  Z19120
  Z1986
  Z1994
  Z195
  Z1979
  Z1931
  Z1960
  Z1952
  Z1953
  Z1923
  Z1922
  Z1951
  Z1930
  Z1936
  Z1925
  Z197
  Z1934
  Z19108
  Z1998

 • 1.B Mgr. Iva Mistrová

  Z1910
  Z1914
  Z1958
  Z19104
  Z1976
  Z19119
  Z1967
  Z19103
  Z1957
  Z19109
  Z1946
  Z1935
  Z1977
  Z1924
  Z19123
  Z19118
  Z1975
  Z1969
  Z1995
  Z1919
  Z1970
  Z1966
  Z1959
  Z1921
  Z19101
  Z1999
  Z1955

 • 1.C Mgr. Ema Kobanová

  Z194
  Z1937
  Z1929
  Z193
  Z1980
  Z1973
  Z1985
  Z1932
  Z1913
  Z1943
  Z1918
  Z1926
  Z1927
  Z1942
  Z19106
  Z1991
  Z1963
  Z1920
  Z1996
  Z1941
  Z1939
  Z1978
  Z1912
  Z1989
  Z19107
  Z1911
  Z1928

 • Přijatí žáci

 • Z19/3
  Z19/4
  Z19/5
  Z19/7
  Z19/10
  Z19/11
  Z19/12
  Z19/13
  Z19/14
  Z19/15
  Z19/16
  Z19/18
  Z19/19
  Z19/20
  Z19/21
  Z19/22
  Z19/23
  Z19/24
  Z19/25
  Z19/26
  Z19/27
  Z19/28
  Z19/29
  Z19/30
  Z19/31
  Z19/32
  Z19/33

 • Z19/34
  Z19/35
  Z19/36
  Z19/37
  Z19/38
  Z19/39
  Z19/40
  Z19/41
  Z19/42
  Z19/43
  Z19/44
  Z19/46
  Z19/48
  Z19/50
  Z19/51
  Z19/52
  Z19/53
  Z19/54
  Z19/55
  Z19/56
  Z19/57
  Z19/58
  Z19/59
  Z19/60
  Z19/63
  Z19/64
  Z19/65

 • Z19/66
  Z19/67
  Z19/68
  Z19/69
  Z19/70
  Z19/71
  Z19/72
  Z19/73
  Z19/74
  Z19/75
  Z19/76
  Z19/77
  Z19/78
  Z19/79
  Z19/80
  Z19/81
  Z19/83
  Z19/84
  Z19/85
  Z19/86
  Z19/87
  Z19/88
  Z19/89
  Z19/90
  Z19/91
  Z19/93
  Z19/94

 • Z19/95
  Z19/96
  Z19/98
  Z19/99
  Z19/101
  Z19/102
  Z19/103
  Z19/104
  Z19/106
  Z19/107
  Z19/108
  Z19/109
  Z19/113
  Z19/114
  Z19/115
  Z19/117
  Z19/118
  Z19/119
  Z19/120
  Z19/123
  Z19/125

 • Dětem s následujícími registračními čísly byl povolen odklad povinné školní docházky:

 • Z19/2
  Z19/6
  Z19/8
  Z19/9
  Z19/17
  Z19/45
  Z19/47
  Z19/49
  Z19/61
  Z19/62
  Z19/82

 • Z19/92
  Z19/97
  Z19/100
  Z19/105
  Z19/110
  Z19/111
  Z19/112
  Z19/116
  Z19/121
  Z19/122
  Z19/124

 • Seznam přijatých žáků obsahuje i registrační čísla dětí, u kterých probíhá řízení o odkladu a řízení o přijetí také na jiné škole.

  Prosíme rodiče dětí, které budou přijaté na jinou školu, aby nám tuto skutečnost neprodleně nahlásili.

  Datum zveřejnění: 2. května 2019

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2012 – 31.8.2013

  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení

  • Identifikační číslo– každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 2. května 2019 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 2. května 2019. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části ( žádost, kontrola údajů), cca 20minut

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 14. května 2019 v 17:00 hodin

  • Odklad povinné školní docházky– rodiče, kteří žádají o odklad se musí k zápisu dostavit s dítětem. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař a ped. psychologická poradna) je nutno doručit škole v den zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2019.  Z důvodu posunu termínu zápisu doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení  u zápisu!

  • Děti, kterým byl pro školní rok 2018/19 povolen odklad školní docházky se opětovně dostaví k zápisu 3. nebo 4. dubna 2019 s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

  Pro školní rok 2019/2020 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

   1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu

   2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)

   3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4, v případě cizinců místo pobytu

   4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

   5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu

   6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde

  Žádost o přijetí.docx

  Žádost o přijetí.pdf

  Žádost o odklad.docx

  Žádost o odklad.pdf

Co nás čeká
 1. Začátek školního roku

  2.9. v 8:00 - 9:00