Zápis

 • Zápis do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

  Seznam přijatých žáků

 • Seznam přijatých žáků je včetně nevyřízených odkladů a včetně žáků, kteří se hlásili na více škol.

 • Žádáme rodiče přijatých dětí, aby nejpozději do 29.5. vyplnili formulář, ve kterém potvrdí, že dítě opravdu nastoupí na naši školu ve školním roce 2020/21.

  Formulář k vyplnění je zde.

   

 • Registrační číslo
  Z20/2 Přijat
  Z20/3 Přijat
  Z20/4 Přijat
  Z20/5 Přijat
  Z20/6 Přijat
  Z20/7 Přijat
  Z20/8 Přijat
  Z20/9 Přijat
  Z20/10 Přijat
  Z20/11 Přijat
  Z20/12 Přijat
  Z20/13 Přijat
  Z20/15 Přijat
  Z20/16 Přijat
  Z20/18 Přijat
  Z20/19 Přijat
  Z20/20 Přijat
  Z20/21 Přijat
  Z20/22 Přijat
  Z20/24 Přijat
  Z20/25 Přijat
  Z20/26 Přijat
  Z20/27 Přijat
  Z20/28 Přijat
  Z20/29 Přijat
  Z20/30 Přijat
  Z20/31 Přijat
  Z20/32 Přijat
  Z20/33 Přijat
  Z20/34 Přijat
  Z20/35 Přijat
  Z20/36 Přijat
  Z20/37 Přijat
  Z20/42 Přijat
 • Registrační číslo
  Z20/44 Přijat
  Z20/45 Přijat
  Z20/46 Přijat
  Z20/47 Přijat
  Z20/48 Přijat
  Z20/49 Přijat
  Z20/50 Přijat
  Z20/51 Přijat
  Z20/52 Přijat
  Z20/53 Přijat
  Z20/54 Přijat
  Z20/55 Přijat
  Z20/56 Přijat
  Z20/57 Přijat
  Z20/59 Přijat
  Z20/60 Přijat
  Z20/61 Přijat
  Z20/62 Přijat
  Z20/63 Přijat
  Z20/66 Přijat
  Z20/67 Přijat
  Z20/68 Přijat
  Z20/69 Přijat
  Z20/70 Přijat
  Z20/71 Přijat
  Z20/72 Přijat
  Z20/73 Přijat
  Z20/74 Přijat
  Z20/75 Přijat
  Z20/76 Přijat
  Z20/77 Přijat
  Z20/78 Přijat
  Z20/79 Přijat
 • Registrační číslo
  Z20/82 Přijat
  Z20/83 Přijat
  Z20/84 Přijat
  Z20/85 Přijat
  Z20/86 Přijat
  Z20/88 Přijat
  Z20/89 Přijat
  Z20/90 Přijat
  Z20/91 Přijat
  Z20/92 Přijat
  Z20/93 Přijat
  Z20/94 Přijat
  Z20/95 Přijat
  Z20/97 Přijat
  Z20/98 Přijat
  Z20/99 Přijat
  Z20/100 Přijat
  Z20/101 Přijat
  Z20/102 Přijat
  Z20/103 Přijat
  Z20/104 Přijat
  Z20/105 Přijat
  Z20/106 Přijat
  Z20/108 Přijat
  Z20/109 Přijat
  Z20/110 Přijat
  Z20/111 Přijat
  Z20/112 Přijat
  Z20/116 Přijat
  Z20/117 Přijat
  Z20/118 Přijat
  Z20/119 Přijat
  Z20/122 Přijat
 •  

  MŠMT vydalo v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis do 1. ročníku ZŠ U Krčského lesa probíhal od 1. 4. do 30. 4. 2020  bez přítomnosti dítěte ve škole a upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

  PŘIJETÍ

  Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

  Žádost podává zákonný zástupce (rodič) dítěte v termínu od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Tuto žádost zákonný zástupce elektronicky vyplní a elektronicky odešle na adresu zapis@zsukrcskeholesa.cz .

  Pokud má zákonný zástupce k dispozici svůj elektronický podpis, tak žádost tímto podpisem podepíše. Pokud nemá elektronický podpis, musí škole doručit vytištěnou a vlastnoručně podepsanou žádost.

  Způsoby doručení žádosti jsou následující:

  1. Datovou schránkou: qft3yz9

  2. Poštou – doporučeným dopisem

  3. Případně vhodí do schránky školy u hlavního vchodu osobně

  4. Osobně ve dnech zápisu 21. a 22. 4. 2020 v čase od 12.00 do 15.00 hodin

  Od 21. 4. zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

  Samotný termín zápisu je na ZŠ U Krčského lesa vyhlášen na 21. a 22. 4. 2020, zápis bude probíhat na základě podané žádosti, kterou již zákonný zástupce podal v termínu 1. 4. 2020 – 17. 4. 2020. Poté poběží lhůty dle Správního řádu k administraci žádostí.

  Seznam přijatých žáků bude zveřejněn třetí týden v květnu na webových stránkách školy a na úřední desce.

  K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2013 – 31.8.2014

  Informace k zahájení školního roku budou na webových stránkách školy.

  • ODKLAD

   Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky  (pedagogicko psychologická poradna nebo SPC a praktický lékař).

   Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy. 

    

   Přijetí pětiletých dětí je ve stejném režimu jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků.

    

   Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

    

   Informace: tel. 777250267,  zapis@zsukrcskeholesa.cz 

   Pro děti, kterým byl pro školní rok 2019/20 povolen odklad školní docházky platí stejné podmínky jako u přijetí ( je nutné podat novou žádost o přijetí)

  Pro školní rok 2020/2021 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

   1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu

   2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)

   3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4, v případě cizinců místo pobytu

   4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

   5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu

   6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

  V případě nutnosti budou zákonní zástupci vyzváni, aby doložili dokumenty k ověření údajů osobně (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte ve spádové oblasti, cizinci – povolení k pobytu ve spádové oblasti).

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde

  Žádost o přijetí.pdf

  Žádost o odklad.pdf

Co nás čeká
 1. Vysvědčení

  26.6.
 2. Ředitelské volno

  29.6. - 30.6.