Zápis

 •  

  Zápis do 1.tříd pro školní rok 2022/2023

   

   

  Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

  Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, proběhne na naší škole 15. června 2022 od 14:00 do 15:30hodin.

  K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2015 – 31.8.2016

  Víc informací je zde.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Výsledky zápisu pro školní rok 2022/23

  Seznam přijatých žáků včetně neuzavřených zápisů a žáků, hlásících se na jiné školy. Žádáme všechny rodiče o vyplnění krátkého dotazníku.

 • 00125
  00130
  05CZR
  08NTB
  0C74Z
  0HNS1
  0SD0G
  12NEE
  12PN1
  1FFPG
  1GDDW
  21KPO
  27FTI
  3L6HD
  42OIO
  4XA3V
  55HPH
  55L8I
  5KQHW
  5LMGB
  6AWBX
  6L9M6
  6NM0X
  6XM6D
  71MA5
  783I7
  78GB6
 • 7DRXM
  7FCJE
  7I60I
  7MXTC
  7OBAF
  8ZET5
  92RQP
  9XV4B
  ASJAJ
  ATNYJ
  B0A8J
  B6UOA
  B813R
  BCU0T
  BKELK
  C7FGY
  CC206
  CCN66
  CFGE7
  D1F7S
  DGOKG
  DUL6R
  DYM5T
  E9JRO
  E9SRP
  FDOZ2
  FG71J
 • GG6BH
  HA3YE
  HOV4Z
  I6B14
  ID8PB
  ILMYY
  J1WBF
  J410D
  JDTFZ
  JJSAB
  JOZXU
  K4RH8
  K74QF
  L7B5H
  LW2LC
  LZMYH
  MR7HK
  MT6DZ
  NEWF0
  NURZJ
  NYZ3X
  OV7R4
  R3OW6
  R8Y5G
  RHCE6
  RZAM9
 • S5FKB
  T0RT7
  T5C34
  TD6SF
  UNPAP
  UQ1HL
  UZULW
  V2XE2
  W6P58
  W6UXG
  W78FB
  WC5B1
  X82M9
  XXHIN
  Y8C45
  Y8ECH
  YGRZQ
  YH1AH
  YS3K6
  YZJXT
  Z14VU
  Z4VA5
  Z5FVD
  ZBRPA
  ZFDCZ
  ZUFVM
 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení
  • Identifikační číslo– každému dítěti je přiděleno identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 3. května 2022 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 4. května 2022.  Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného  rozhovoru paní učitelky  s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15minut
 • Přijetí

  Od 7. 3. 2022 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace a zároveň si rezervuje datum a čas zápisu. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte a formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad. V případě žádosti o přijetí, zákonný zástupce formulář doplní, vytiskne, podepíše a přinese k samotnému zápisu do školy. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 24. května 2022 v 17:00 hodin ve školní jídelně
 • Odklad

  Od 7. 3. 2022 bude spuštěna online registrace k zápisu do 1. tříd. Zákonný zástupce vyplní požadované informace. Následně obdrží email, který bude obsahovat registrační číslo dítěte,  formulář žádosti o přijetí a odkaz na žádost o odklad.

  • V případě, že zákonní zástupci mají požadované přílohy (vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny) vyplní pouze žádost o odklad, vytiskne, podepíše a přinese spolu s přílohami k samotnému zápisu do školy ve dnech zápisu tj. 5.- 6. 4. 2022. Pokud má zákonný zástupce všechny dokumenty k vyřízení odkladu v den zápisu, není potřeba vyplňovat žádost o přijetí, časovou registraci, dítě nemusí být přítomno.
  • V případě, že Vám nějaký dokument chybí, je zapotřebí vyplnit žádost o odklad i žádost o přijetí a dostavit se k zápisu viz. Přijetí. Odklad bude vystaven po dodání všech potřebných dokumentů nejpozději však do 30. 4. 2022. V případě, že nemáte možnost vytisknutí, společně to zvládneme ve škole v den zápisu.

      Doporučujeme všem zákonným zástupcům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení u zápisu! Rozhodnutí o odkladu si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy.

  Zástupkyně ředitele dané zákonné zástupce osloví telefonicky a domluví jednotlivé termíny k předání.

 • Kritéria přijetí

  Pro školní rok 2022/2023 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4,  v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu,  jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

 • Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde 

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf

Co nás čeká
 1. Pedagogická rada

  22.6. v 14:00 - 16:30
 2. Vysvědčení

  30.6.